ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ορθοπαιδικής πάθησης, από το χειρουργό ορθοπαιδικό Θεόδωρο Αθανασάκη, στο Ηράκλειο Κρήτης.