ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ - HALLUX RIGIDUS

Ο δύσκαμπτος μέγας δάκτυλος είναι εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής (ΜΤΦ) άρθρωσης, η οποία δημιουργεί μεγάλο ραχιαίο οστεόφυτο και  κατά συνέπεια έχουμε δυσκαμψία, με περιορισμό κυρίως της ραχιαίας έκτασης του μεγάλου δακτύλου και έντονο πόνο.

Η νόσος είναι εκφυλιστική και μπορεί να αποτελεί μέρος γενικότερου προβλήματος, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλες συστηματικές παθήσεις.

Η νόσος εξελίσσεται στα εξής στάδια:

Πρώιμο στάδιο: Απλή επιπέδωση της άρθρωσης χωρίς ανάπτυξη οστεοφύτων, με δυσκαμψία και πόνο στην πρώτη μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση. Θεραπεία: Συντηρητική

Ενδιάμεσο στάδιο: Η αρθρίτιδα είναι εμφανής κυρίως στη ραχιαία πλευρά της άρθρωσης, με περιορισμό της ραχιαίας κάμψης και στένωση του μεσάρθριου διαστήματος. Θεραπεία: Χειρουργική - Χειλεκτομή

Προχωρημένο στάδιο: Η αρθρίτιδα της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης του μεγάλου δακτύλου έχει αναπτυχθεί πλήρως, με μεγάλο περιορισμό της κινητικότητάς της, ραχιαία και πελματιαία και με αυξημένη οστεοφύτωση. Θεραπεία: Αρθρόδεση

Οι επεμβάσεις διόρθωσης των παραμορφώσεων του άκρου ποδός και της ποδοκνημικής (κότσια, σφυροδακτυλίες, γαμψοδακτυλίες, νεύρωμα  Morton, αρθροσκόπηση ΠΔΚ και μεταφορές τενόντων) μπορούν να πραγματοποιηθούν με τοπική αναισθησία (block):

  • με ημερήσια νοσηλεία (όχι νοσηλεία στο νοσοκομείο)
  • με άμεση φόρτιση χωρίς βακτηρίες
  • με γρήγορη αποθεραπεία
  • ανώδυνα
  • με σχεδόν μηδενικό ποσοστό υποτροπής