ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Τα ιατρικά προβλήματα και οι τραυματισμοί εξελίσσονται μαζί με την κοινωνία. Η ενασχόληση είτε επαγγελματικά, είτε ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό, σε συνδυασμό με τα καινούργια συνθετικά ή μη terrain, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση νέου είδους τραυματισμών, πιο σύνθετων και πιο εξειδικευμένων από τις παλαιότερες κακώσεις ή διαστρέμματα.

Οι τραυματισμοί κατά την άσκηση ή κατά την εργασία είναι συνήθως αποτέλεσμα του συνδυασμού υψηλής επιβάρυνσης και χαμηλής φυσικής κατάστασης, καθώς επίσης και εφαρμογής λανθασμένης τεχνικής.           

Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι έχουν αυξηθεί, κατά πολύ, οι κακώσεις των μαλακών μορίων των αρθρώσεων, δηλαδή των μηνίσκων, των χιαστών, των συνδέσμων, αλλά και του χόνδρου του ίδιου που καλύπτει αυτές τις αρθρώσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών, λιγότερο επεμβατικών, που μπορούν να αποκαταστήσουν αυτές τις βλάβες.

Οι αρθροσκοπικές αυτές τεχνικές έχουν ως πλεονέκτημα ότι είναι λιγότερο αιματηρές, δεν απαιτούν μακροχρόνια παραμονή στο νοσοκομείο, έχουν λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και σαφώς ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές ή αθλητικές δραστηριότητες.

Η ρήξη μηνίσκου, η ρήξη χιαστών, καθώς και οι οστεοχόνδρινες βλάβες και οι βλάβες σε συνδεσμικά στοιχεία του ώμου ή της ποδοκνημικής μπορούν να αντιμετωπιστούν, με μεγάλη επιτυχία, μέσα από αρθροσκοπικές τεχνικές, που πραγματοποιούνται από το γιατρό .