ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι μια τεχνική σχετικά πιο πρόσφατη, συγκριτικά με εκείνη του γόνατος. Πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός αρθροσκοπίου, που έχει διάμετρο μικρότερη από εκείνη ενός στυλό. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις σκαλιδωτικής οστεοχονδρίτιδας, οστεονέκρωσης και οστεοχόνδρινου κατάγματος του αστραγάλου. Ένδειξη, επίσης, αποτελούν οι δυσκαμψίες της ποδοκνημικής άρθρωσης που συνέβησαν μετά από τραυματισμό ή από χειρουργείο.

Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής άρθρωσης βοηθάει τόσο στη διάγνωση της παθολογίας, όσο και στη θεραπεία της. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένα ελεύθερο οστεοχόνδρινο τεμάχιο, αφαιρείται αν είναι μικρό ή καθηλώνεται αν είναι μεγαλύτερο. Η επούλωση του χόνδρου που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να διεγερθεί με γλυφανισμό και τρυπανισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί και να χρειάζεται μεταμόσχευση χονδροκυττάρων. Στις περιπτώσεις δυσκαμψίας της ποδοκνημικής, καθαρίζεται η άρθρωση από τους υπερτροφικούς υμένες, επιτρέποντας την κινητοποίησή της.

Η ανάρρωση του ασθενή εξαρτάται από την παθολογία που αντιμετωπίστηκε. Στις περιπτώσεις οστεοχονδρίτιδας, ο ασθενής σηκώνεται αμέσως, πρέπει όμως να αποφορτίσει το πάσχον σκέλος για τουλάχιστον δύο μήνες, για να επιτρέψει στο χόνδρο να επουλωθεί (βάδιση με βακτηρίες). Στις περιπτώσεις δυσκαμψίας, ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα, προκειμένου να διατηρήσει το εύρος κίνησης που επιτεύχθηκε με την αρθροσκόπηση.

Οι επεμβάσεις διόρθωσης των παραμορφώσεων του άκρου ποδός και της ποδοκνημικής (κότσια, σφυροδακτυλίες, γαμψοδακτυλίες, νεύρωμα  Morton, αρθροσκόπηση ΠΔΚ και μεταφορές τενόντων) μπορούν να πραγματοποιηθούν με τοπική αναισθησία (block):

  • με ημερήσια νοσηλεία (όχι νοσηλεία στο νοσοκομείο)
  • με άμεση φόρτιση χωρίς βακτηρίες
  • με γρήγορη αποθεραπεία
  • ανώδυνα
  • με σχεδόν μηδενικό ποσοστό υποτροπής