ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ (Άκανθα πτέρνης)

Η πελματιαία απονεύρωση είναι μια σκληρή, ινώδης ταινία, που εκτείνεται από την πτέρνα μέχρι τις κεφαλές των μεταταρσίων, υποστηρίζοντας την ποδική καμάρα

Πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι ο ερεθισμός και η φλεγμονώδης αντίδραση της πελματιαίας απονεύρωσης. Παρουσιάζεται με οξύ πόνο κάτω από την πτέρνα, μετά τα πρώτα βήματα το πρωί ή μετά από παρατεταμένη καθιστική θέση. Η ύπαρξη οστικής προεξοχής στην κάτω επιφάνεια της πτέρνας ονομάζεται «Άκανθα» και αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα στην εμφάνιση της παθολογίας, χωρίς όμως να αποτελεί την αιτία της. Εν τούτοις, έχει επικρατήσει να αποκαλείται «άκανθα πτέρνης».

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι κατ’ αρχάς συντηρητική και περιλαμβάνει: Θεραπεία με αντιφλεγμονώδη φάρμακα και παγοθεραπεία, Ενθέματα υποδημάτων πτέρνης, Νυκτερινούς νάρθηκες, Έγχυση τοπικά κορτιζόνης & διατάσεις.

Ασκήσεις διάτασης του γαστροκνημίου μυός

​με τη βοήθεια μιας πετσέτας.

Ασκήσεις διάτασης του γαστροκνημίου
​σε όρθια θέση

Ασκήσεις διάτασης της πελματιαίας απονεύρωσης

Όταν η συντηρητική αγωγή εφαρμόζεται συστηματικά, για χρονικό διάστημα πλέον των έξι (6) μηνών και δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, συνιστάται η χειρουργική θεραπεία.

Οι επεμβάσεις διόρθωσης των παραμορφώσεων του άκρου ποδός και της ποδοκνημικής (κότσια, σφυροδακτυλίες, γαμψοδακτυλίες, νεύρωμα  Morton, αρθροσκόπηση ΠΔΚ και μεταφορές τενόντων) μπορούν να πραγματοποιηθούν με τοπική αναισθησία (block):

  • με ημερήσια νοσηλεία (όχι νοσηλεία στο νοσοκομείο)
  • με άμεση φόρτιση χωρίς βακτηρίες
  • με γρήγορη αποθεραπεία
  • ανώδυνα
  • με σχεδόν μηδενικό ποσοστό υποτροπής